Bach Cantatekoor Emmen
BACHCANTATEVESPER GROTE KERK EMMEN
De vesper vangt aan om 17.00 uur en is vrij toegankelijk, de kerk is open om 16.15 uur. Tijdens de dienst is er een collecte ter bestrijding van de kosten.
Solisten:
Roelien van Wageningen
Alt, Roelien van Wageningen studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Cora Canne Meyer   en aan het Noord Nederlands Conservatorium te Groningen . Ook volgde ze masterclasses bij Bernard Kruysen en Miranda van Kralingen. Ze was als soliste te horen in oratoria en cantates waaronder de Matthäuspassion en de Johannespassion van J.S. Bach, de Mis in A van J.S. Bach, het Requiem van Mozart, Die Paukenmesse van Haydn en La petite messe solennelle van Rossini,  ein deutsches Requiem van J. Brahms en de Eva in Die Shöpfung van Haydn. Roelien van Wageningen heeft een aantal liedrecitals gegeven waarin liederen zijn opgenomen uit verschillende periodes van renaissance tot hedendaags repertoire. In Frankrijk zong ze in een vroege opera van Caccini. Ook zong  ze de rol van Serpetta in Mozarts opera “La Finta Giardiniera”. Sinds lange tijd maakt Roelien deel uit van  “Capella Frisiae”.
Mail de
Webmaster
 
   Aart Mateboer
Programma voor 18 november 2018

"Du Friedefürst, Herr Jesu Christ"    BWV 116          J.S. Bach 1685-1750

"Kyrie eleison II en III"                     ZWV  18           J. D. Zelenka 1679-1745

"Tantum Ergo                                      KV 142           W.A. Mozart 1756-1791

"The Lord bless you and keep you                                  John Rutter
Tenor, Aart Mateboer uit Kampen behaalde in 1993 zijn einddiploma solozang aan het
Conservato­rium te Zwolle  , waar hij studeerde bij Cilly Dorhout en Felix Schoonenboom.
Daarna werd hij vele jaren gecoacht en gevormd door Hanneke Kaasschieter. Hij is een
veelgevraagd solist bij met name oratoriumkoren.Zijn repertoire omvat o.a. aria's uit Bachs
Passionen,Weih­nachtsoratorium,Hohe Messe,een groot aantal Bach-cantates,
Mes­siah,Alexan­ders Feast en Judas Maccabeus (Haen­del), Schöpf­ung en Jahreszeiten
(Haydn),Paulus en Elias (Mendels­sohn),een tiental Mozartmissen,Requiem (Ver­di),Messa di
Gloria (Puccini),Messe Solennelle en Stabat Mater (Rossini), Nicolas Cantata (Britten),Misa
Criolla en Navidad Nuestra (Ramirez) en vele andere (ook hedendaagse) oratori­a.­Ook zingt hij
de rol van evangelist in de Mattheus , Johan­nes , Markus en Lukas Passion van JS Bach.In
2000 werkte hij mee aan projecten van het Amsterdam Baroque Choir en de Rheinische
Kantorei. Sinds 2002 zong hij veel als remplacant bij het Groot Omroep Koor, in 2009 is hij in
vaste dienst gekomen bij dit topkoor.
Hij werkte mee aan een twintigtal CD-opnamen en werkt ook regelmatig mee aan TV opnamen
voor Nederland Zingt.Met gitarist Berry Selles en celliste Corien Kok vormde hij
het renaissancetrio " A Pilgrims Solace ", daarnaast was hij vele jaren cantor in de Nederlands
Gereformeerde Kerk in Kampen en zong hij een aantal jaren bij het Urker Mannen Ensemble.
Naast zijn optredens heeft hij veel privé-zangleerlingen , is hij dirigent van het popkoor Musical
Art en is hij artistiek leider van de Close Harmonygroep The Dry Mills.
Met pianiste Philine Coops vormt hij een duo dat zeer divers repertoire uitvoert.
Sopraan, Judith Sportel werd in 1972 geboren te Hoogeveen, en groeide op in een gezin
waarin zij al op jonge leeftijd met muziek en zang in aanraking kwam. Via de muziekschool,   
waar zij piano- en zanglessen volgde bij Gerrit Jan Rutgers, was de keuze om muziek te
gaan studeren snel gemaakt. Zij studeerde klassieke zang aan het conservatorium te Zwolle
bij Lodewijk Meeuwsen, alwaar zij in 1996 glansrijk afstudeerde. Gedurende haar studie
maakte zij ruimschoots kennis met veel gevarieerd en uiteenlopend repertoire. Bij menig
bekend zangpedagoog volgde zij masterclasses. Op dit moment wordt Judith gecoached
door Joke de Vin. Al tijdens haar studie trad zij veelvuldig solistisch op. Inmiddels is zij een
veelgevraagde soliste bij diverse koren, vocale-ensembles en orkesten. Onder leiding van tal
van dirigenten zong zij (dikwijls met prominente vocalisten) in diverse oratoria. Glansrollen
waren er in de grote werken van J.S. Bach, (onder meer: Weihnachtsoratorium, Matthäus en
Johannes Passion) G.F. Händel (The Messiah, Joshua) en verschillende andere oratoria,
requiems, cantates, missen en motetten van o.a. A. Vivaldi, J.S. Bach, J. Haydn, W.A.
Mozart, G. Faure, F. Mendelssohn-Bartholdy, E. Elgar, J. Rutter, etc.
Ook verzorgde zij liederenrecitals in binnen- en buitenland en gaf ze concerten in de grote
kathedralen van o.a. Parijs, Londen, Praag, Brussel, Metz, etc.
Judith verleende regelmatig solistische medewerking aan radio-, tv- en cd opnamen.
Judth Sportel
Bas, Frits Vugteveen was al op jonge leeftijd met muziek bezig. Als negenjarige ging hij zingen in een jongenskoor. Ook was hij jarenlang actief in de harmonie en fanfare, o.a. als trombonist. Het zingen bleef trekken: hij werd lid van het Christelijk Mannenkoor Valerius in Emmen, waar zijn zangkwaliteiten tot hun recht kwamen. Om zijn stem verder te ontwikkelen volgde hij zanglessen bij Klaziene van der Vinne aan de muziekschool te Emmen. Al snel werd hij vaste solist van het mannenkoor Valerius. Ook werd hij regelmatig gevraagd als solist bij andere koren en ensembles.Daarnaast werd hij dirigent van een kinderkoor in Emmen.
Hij vervolgde intussen zijn zangstudie te Rotterdam bij Jo Bollekamp, hoofdvakdocente zang aan het conservatorium. Later studeerde hij bij Takako Hara en Thom Bollen te Amsterdam.
Frits Vugteveen werkt als bariton-solist veelvuldig mee aan koorconcerten en is te beluisteren op diverse cd-opnamen.
Naast het zingen is koordirectie zijn passie. Hij volgde de Meerjarige Dirigenten Opleiding in Heerenveen bij Gerben van der Veen. Hij rondde de opleiding met succes af en is sindsdien actief als dirigent van het Ichthuskoor in Emmen en per 1 maart 2017 is Frits Vugteveen dirigent van het Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor.
Frits Vugteveen

Het Bachcantatekoor en -orkest Emmen en solisten  brengen o.l.v. dirigent Wim van de Brink Cantate BWV 116, "Du Friedefürst, Herr Jesu Christ", ten gehore. Solisten zijn Judith Sportel sopraan, Roelien van Wageningen alt en Aart Mateboer tenor.          Frits Vugteveen bas .Deze cantate werd door Bach gecomponeerd voor zondag 26 november 1724. Gedurende de laatste zondagen van het kerkelijk jaar bezint de kerk zich op het einde der tijden, de oordeelsdag. In Mattheus 24 worden de verschrikkingen daarvan beschreven, terwijl de apostel Paulus  in zijn eerste brief aan deThessalonicenzen juist de reddende en bevrijdende wederkomst van Christus bespreekt, Friedefürst en Nothelfer.  Beide aspecten komen in de cantate aan de orde. Naast deze Bachcantate worden werken uitgevoerd van Mozart (Tantum ergo KV 142), Zelenka (Kyrie eleison uit de Missa Votiva) en John  Rutter (Zegenbede).Het kistorgel wordt bespeeld door Johan Brouwer, het kerkorgel door Henk Stekelenburg.  Ds. Menso Rappoldt is liturg in deze vesper, die begint om 17.00 uur (kerk open om 16.15 uur).,                                                   De toegang is vrij, wel is er een collecte (vrije gift)  ter bestrijding van de gemaakte kosten.